Díky Nadaci EPCG, která poskytla finanční dotaci pro projekt Pomoc osamoceným seniorům a zdravotně postiženým, mohli naši dobrovolníci umožnit svým klientům prožít společně kulturní zážitek v divadle, na koncertě nebo v kině.

Přerovští dobrovolníci své klienty doprovázeli na Březnové hudební slavnosti, na divadelní představení Kaktusový květ a Všechno dovoleno. Také se společně účastnili koncertu Petra Hapky a vystoupení skupiny Synkopa. Někteří dobrovolníci využili možnosti vzít své klienty do kina na film Gump, jsme dvojka.

Všichni dobrovolníci, ale především klienti, vnímají tento společně prožitý zážitek jako velké obohacení a zpestření svých setkávání.  Velmi si vážíme a děkujeme za finanční dotaci Nadaci EPCG, díky které se mohlo potěšit, zasmát a rozptýlit se řada seniorů a zdravotně postižených klientů Maltézské pomoci.

Autor: Jitka Bílková

Aktivity podpořila Nadace EPCG.