Pro naše dobrovolníky jsme uskutečnili vzdělávací kurz s praktickými nácviky na téma Specifika práce s lidmi s různými typy postižení.