Po dlouhé odmlce se konal 26. listopadu vzdělávací kurz pro dobrovolníky na téma Specifika práce s lidmi s různými typy postižení. Zúčastnilo se neuvěřitelných 22 dobrovolníků, kterým moc děkuji za aktivní účast. Vzdělávací kurz byl určen pro dobrovolníky ze všech dobrovolnických programů v Maltézské pomoci v Olomouci. Dobrovolníci se dozvěděli o tom, jak komunikovat s lidmi s různými typy postižení, jaké jsou zásady komunikace a lektoři jim předali užitečné informace z praxe.

Také proběhl praktický nácvik v komunikaci s lidmi s duševním onemocněním, zrakovým, sluchovým postižením, tělesným postižením a s lidmi s poruchou autistického spektra. Praktické úkoly totiž vždy obohatí zkušenost člověka více, než teoretické znalosti a byly také pro dobrovolníky přínosnější a zábavnější. Děkuji moc lektorům a dobrovolníkům za účast.

Autor: Michaela Krejčí

Projekt je podpořen městem Olomoucí.

olomouc logo