Děkujeme dobrovolníkovi panu Šmídovi, že udělal dobrý skutek.

Dne 5. 4. 2019 proběhla akce Společně ukliďme Prahu 10 pořádaná MČ Prahy 10, které se účastnili pracovnicí Programu Pomoc […]

Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc, vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociálníhopracovníka ve výše zmíněných službách. Předpokládaná výše […]
Díky olomouckému kinu Premiere Cinemas v Šantovce v Olomouci se nyní před každým filmem promítá klip hledající nové dobrovolníky pro Maltézskou pomoc. […]