Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc, vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociálníhopracovníka ve výše zmíněných službách. Předpokládaná výše […]
Díky olomouckému kinu Premiere Cinemas v Šantovce v Olomouci se nyní před každým filmem promítá klip hledající nové dobrovolníky pro Maltézskou pomoc. […]