V sobotu 30. března uspořádala Maltézská pomoc kurz pro dobrovolníky, zájemce o dobrovolnictví a asistenty pedagoga pracujícími s ohroženými dětmi a rodinami, osobami se zdravotním postižením a seniory v sociálně vyloučených lokalitách.

Kurz byl realizován díky Univerzitě Palackého v Olomouci v rámci projektu Příprava romských dětí a dětí se sociálně marginalizovaných skupin z Olomouckého kraje a okolí na vzdělávání pomocí dobrovolnictví a se zohledněním spirituálních potřeb (CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000185). Lektory byli Thlic. Michal Umlauf, Mgr. Jana Bitalová, Mgr. Eliška Černá, PhD. a Mgr. Iveta Tichá.

Autor: Alžběta Faltová

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.