Jak probíhaůl preventivně – vzdělávacího prázdninového programu pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením a pěstounských rodin?