Od 1. 7. 2016 dojde ke změně v ceníku služby osobní asistence Maltézské pomoci.