Od 1. 7. 2016 dojde ke změně v ceníku služby osobní asistence Maltézské pomoci. Ceník bude rozdělen do dvou tarifů. První tarifní pásmo zahrnuje oblast totožnou s tarifním pásmem 71 městské hromadné dopravy města Olomouc a jeho cena je 100,- za hodinu v pracovní dny, 120,- o víkendech a svátcích. Druhé tarifní pásmo zahrnuje oblast mimo první tarifní pásmo a cena je 110,- za hodinu v pracovní dny a 130,- o víkendech a svátcích.