Centrum Pardubice se aktivně zapojilo do pomoci obcím postižených povodněmi v první polovině června 2013.

Přípravy a práce v terénu probíhaly za perfektní organizace manželů Zdeňky a Petra Jakešových, kterým tímto velice děkujeme!!