Centrum Pardubice se aktivně zapojilo do pomoci obcím postižených povodněmi v první polovině června 2013. Přípravy a práce v terénu probíhaly za perfektní organizace manželů Zdeňky a Petra Jakešových, kterým tímto velice děkujeme!!

Konkrétně se pomáhalo obcím Budiměřice a Úmyslovice v oblasti Nymburka, kde se vyklízely a čistily zatopené objekty, dále naši dobrovolníci dodávali balenou vodu, repelenty a barvy.

Zmíněné prostředky nabídli dobrovolníci nakoupit z vlastních finančních zdrojů bez jakékoli náhrady na odměnu a také ze tří anonymních darů.

Veliké díky všem, kteří jakkoli přispěli a s velkým nasazením nezištně pomáhali!

Centrum Pardubice se aktivně zapojilo do pomoci obcím postižených povodněmi v první polovině června 2013.

 

(VOb)

Kategorie: