Centrum Mělník poskytuje služby osobní asistence, doprovázení dětí s postižením do školských zařízení a pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením.