Centrum Mělník poskytuje služby osobní asistence, doprovázení dětí s postižením do školských zařízení a pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením.

Zvyšování odbornosti v péči o klienty

Zvyšování odbornosti v péči o klienty

V minulém týdnu proběhl v kanceláři mělnického centra Maltézské pomoci, o.p.s. seminář o Alzheimerově chorobě, a to ve spolupráci s lékaři RZS Středočeského kraje MUDr. et Bc. Danou Hlaváčkovou a MUDr. Tomášem Hlaváčkem, který současně pracuje jako lékař v Alzheimer Home, (domov se zvláštním režimem).