Mezi stěžejní aktivity centra Brno patří:

  • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – projekt ,,Adopce seniorů”
  • Osobní asistence –  pro seniory, zdravotně a mentálně postižené.

Kontaktní dny: Pondělí-pátek – 9:00-15:00 

Závěrečná zpráva za první půlrok 2019

Osobní asistence Specifika služby Vzhledem k nedostatečnému financování služby osobní asistence z Jihomoravského kraje jsme byli nuceni radikálně omezit službu (i našim stávajícím...