Dobrovolnický program pro seniory, osoby se ZP a nemocné

Za první polovinu roku 2019 byli v Centru Prostějov evidováni celkem čtyři dobrovolníci. Z toho v průběhu pololetí jedna dobrovolnice ukončila smlouvu a nyní přicházejí další zájemci o dobrovolnictví. Dohromady bylo vykonáno 119,5 hodin dobrovolnických prací za program Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením. Prostějovští dobrovolníci věnují svůj čas a schopnosti klientům v pobytovém zařízení. Tito dobrovolníci působili v Chráněném bydlení Domov Daliborka. Pomáhali celkem devíti klientům. 

Maltézská pomoc se dostala do finále soutěže Tesca pro neziskové organizace. Od 17. června probíhá v Tescu v Prostějově výběr žetonů za nákup. Dobrovolníci jsou motivováni a šíří dále informaci o hlasování pro Maltézskou pomoc. Jedná se o grantový program „Vy rozhodujete, my pomáháme“, kde je možná výhra 30.000 Kč (na konci června byla soutěž vyhodnocena a MP Prostějov získala první cenu).