Písečná 2820, 438 01 Žatec


Vedoucí centra a koordinátorka osobní asistence

Renata Šnajberk, DiS.

Tel: 730 166 373
E-mail: renata.snajberk@maltezskapomoc.cz

Sociální pracovník a koordinátor osobní asistence

Adéla Poláková, DiS.

Tel: 731 395 144

E-mail: adela.polakova@maltezskapomoc.cz

Písečná 2820 (DPS = dům s pečovatelskou službou; 7. patro)