Cíle a specifika osobní asistence

 • Jsme alternativou ústavní péče; doma je doma.
 • Nabízíme profesionální služby uživatelům služby osobní asistence.
 • Profesionální pro nás znamená: spojení úcty, laskavosti a řádně vykonané služby.
 • Individuálně a s respektem přistupujeme ke každému uživateli a jeho potřebám.
 • Uživatel služby je rovnoprávným partnerem, podílí se na nastavení osobní asistence.
 • Spolupracujeme s rodinou uživatele při zajištění péče.
 • Spokojenost uživatele se službou je pro nás stěžejní.
 • Snižujeme sociální izolaci seniorů se sníženou soběstačností.
 • Chceme uživatele podpořit ve spokojeném životě.

Cílová skupina

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • senioři

S čím pomůžeme

Pomáháme s ranním vstáváním a večerním uléháním, hygienou a toaletou. Zajišťujeme bezpečný a spokojený den uživatele – aktivizaci, předčítání, procházky, doprovody. Chodíme nakupovat, vaříme a podáváme jídlo. Uklízíme a udržujeme chod domácnosti. Zkrátka děláme všechno, s čím potřebuje daný člověk pomoci. Spolupracujeme s rodinou a můžeme se s ní střídat v péči. Vše je na domluvě.

Popis realizace služby

Služba začíná tím, že nás uživatel či někdo z jeho blízkých kontaktuje. Následuje zorganizování konkrétní podoby a časového harmonogramu služby. Smlouva o službě je podmínkou pro začátek poskytování služby a podepisuje se v místě, kde bude osobní asistence poskytována.

Uživateli je přidělena stabilní osobní asistentka, která k němu dochází v dohodnutých časech a vykonává potřebné činnosti. 

Finanční spoluúčast uživatele

Cena za hodinu osobní asistence je dle aktuálního ceníku. Poskytujeme minimálně hodinu asistence v celku.