Dne 7. června proběhla Pouť Maltézské pomoci určená pro všechny zaměstnance, dobrovolníky a příznivce naší organizace. Pouť  byla zahájena u kapličky v Bukovanech společnou modlitbou, pak koloval deníček „poutníček“, do kterého mohli účastnící zapsat své poutní prosby a poděkování. 

Na Svatém Kopečku v bazilice Navštívení Panny Marie byla sloužena slavnostní bohoslužba Mons. arcibiskupem Janem Graubnerem doprovázená hudbou a zpěvem skupinou laskavých dobrovolníků z řad studentů sociálních a pedagogických oborů. Po bohoslužbě, na které byly předneseny společné poutní úmysly a kde bylo vzpomenuto na všechny naše zaměstnance a klienty, se zúčastnění přesunuli do ambitů, kde pro ně bylo připraveno občerstvení a malý dárek v podobě reflexní pásky s logem Maltézské pomoci. Při opékání špekáčků byl prostor k vzájemnému seznámení zaměstnanců dobrovolníků a přátel MP z Olomouce, Přerova, Jeseníku, Otrokovic či Uherského Hradiště.

Děkujeme tímto všem, kteří se obětavě podíleli na přípravách poutě, překrásných zpěvů při bohoslužbě, chystání ohně a občerstvení a v neposlední řadě fotografovi, který celou akci nafotil. 

Fotogalerii z akce naleznete zde: https://www.flickr.com/photos/trifid/sets/72157668630828720/

 

(DaG)