Maltézská pomoc si velmi váží spolupráce se ZŠ sv. Voršily, jejíž žáci se pravidelně zapojují do maltézské Mikulášské sbírky a navíc věnovali třetinu výtěžku ze svého Voršilského jarmarku, tedy 4892,-Kč ve prospěch projektu podpory rodin s dětmi se specifickým zdravotním postižením v Olomouci.

Za tuto částku všem žákům, učitelům i vedení školy děkujeme!

 

(VOb)