Dne 16. září 2017 jsme pro děti z Dětského centra Ostrůvek v Šumperku uskutečnili výlet do Lesního baru v Horní Lipové. Celkem se ho zúčastnily čtyři děti a tři dospělí jako doprovod.

I přes nepřízeň počasí jsme se rozhodli do Lesního baru zamířit. Vyjížděli jsme 8:08 vlakem ze Šumperku a v Horní Lipové jsme byli kolem desáté hodiny. Zatažená obloha nám nezabránila vydat se do lesa. Cesta byla dlouhá asi dva kilometry a stoupala poměrně strmě do kopce. Všichni jsme to ale zvládli. V Lesním baru jsme si opekli špekáček a snědli jsme ho pod stříškou, jelikož začalo pršet. Každopádně jsme déšť přečkali, posilnili jsme se na cestu zpět a vyrazili jsme čekat na zpáteční vlak. Cesta z kopce byla rychlejší a zábavnější (hlavně pro děti).

Vlak zpátky odjížděl v před čtvrt na dvě a do Šumperku jsme dorazili kolem třetí hodiny odpoledne. Cesta nám ubíhala rychle, protože jsme hráli hry a prohlíželi jsme si s dětmi knihy o zvířatech. Také jsme měli možnost vidět v Hanušovicích na vlakovém nádraží parní lokomotivu, která se dětem velmi líbila.

Výlet se nám velmi vydařil, a to i přes nepříznivé počasí. Děti cestou poznávaly různá zvířata, pohrály si i na hřišti a poznaly, jak vypadá les na podzim.