Tento rok v Olomouckém kraji proběhl pod názvem Křesadlo již čtvrtý ročník oceňování dobrovolníků. Jak zní motto akce, jedná se o „cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“.

Letošní ročník vyvrcholil ve středu 17. prosince v 19.00 hod. ve Slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce v Olomouci. Zde byly osmi vybraným dobrovolníkům předány certifikáty a samotné ceny v podobě funkčních, ručně zhotovených, křesadel. Po slavnostním udílení následoval koncert Lenky Filipové a občerstvení.

Nominaci kandidátů mohly až do 7. listopadu provádět jak jednotlivé organizace, tak široká veřejnost, a to v šesti následujících kategoriích: sociální služby; děti, mládež, volnočasové aktivity; zdravotnictví; ekologické aktivity, spolková činnost; humanitární pomoc, rozvojové projekty; dobrovolní hasiči. V kategorii „humanitární pomoc, rozvojové projekty“ se však nakonec nezávislá komise rozhodla v letošním roce cenu neudělovat. Důvodem byl malý zájem ze strany nominujících.

Celkem letos došlo 38 nominací, které zahrnovaly 27 žen a 11 mužů. Nezávislá komise po ukončení nominací rozhodla ocenit osm dobrovolníků (šest žen a dva muže). V kategorii ekologické aktivity, spolková činnost byl oceněn Hynek Pečinka (Olomouc), za dobrovolné hasiče Miloslav Siegel (Bohuňovice – Trusovice), za zdravotnictví Jana Nakládalová (Olomouc) a Jiřinka Koutná (Šumperk). V oblasti děti, mládež, volnočasové aktivity byla oceněna Naděžda Šváčková (Střítež nad Ludinou) a za sociální služby Renata Prášilová (Olomouc), Eva Kvašňáková (Přerov) a Alžběta Machů (Olomouc).

Události se zúčastnilo zhruba 200 osob, mezi nimiž byli jak příbuzní a přátelé oceněných, tak členové poroty, organizátoři, ale i čestní hosté. Předáváním cen byli pověřeni olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda občanského sdružení Hestia Jiří Tošner, náměstek primátora statutárního města Olomouce Ladislav Šnevajs, zástupkyně města Prostějova a členka výběrové komise Milada Sokolová, ředitel Českého rozhlasu Ostrava a Olomouc Josef Podstata, náměstek hejtmana Olomouckého kraje a člen výběrové komise Pavel Šoltys, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Yvona Kubjátová a probošt olomouckého chrámu sv. Mořice František Hanáček.

Cena Křesadlo je ručně vyrobený předmět s nápisem „Křesadlo“ a označením aktuálního roku. Cena je autorským originálem kováře Jaroslava Zívala, který od roku 2003 vyrábí podle starých vzorů opravdová a funkční křesadla.

Udílení cen Křesadlo 2014 v Olomouckém kraji uspořádala Maltézská pomoc, o. p. s. Centrum Olomouc ve spolupráci s Unií nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje. Hlavním partnerem celé akce byl již tradičně Olomoucký kraj.

 

(MiH)