Dne 31. května 2023 proběhl jedenáctý ročník Veletrhu sociálních a návazných služeb na Desítce před nákupním centrem Eden, který pořádal Úřad MČ Prahy 10. Občané si tam mohli chodit pro zajímavé informace a kontakty od 11 do 17 hodin. Také Maltézská pomoc zde měla svůj stánek, a to jak se službami osobní asistence u seniorů, dobrovolnickým programem u seniorů tak i se službami programu pomoc lidem v sociální nouzi. Vyšlo nám krásné počasí, proto také občanů, kteří dorazili na veletrh, bylo velké množství.

V rámci celého veletrhu jsme měli možnost se opět vidět s dalšími poskytovateli sociálních služeb a také s pracovníky sociálního odboru úřadu městské části Prahy 10. Vzájemně jsme si vyměnili aktuální informace o nabízených službách a novinkách, které se za poslední dobu udály. Tento veletrh přinesl zajímavé poznatky také nám, protože jsme mohli poznat nové technologické vymoženosti, a díky tomu jsme nyní opět o kus chytřejší a budeme schopni předávat aktuálnější a lepší informace klientům a jejich rodinám.

Autor: Marie Sobotová