Již čtvrtým rokem pořádal Domov důchodců v Šumperku, p. o., ve spolupráci s městem Šumperk benefiční koncert pro dobrovolníky. Slavnostní setkání se odehrávalo na svatou Kateřinu 25. 11. 2015 v kulturní místnosti a bylo určeno pro všechny dobrovolníky docházejícími za obyvateli Domova, seniory a ostatní klienty sociálních služeb zde poskytovaných a také pro spolupracující organizace a širokou veřejnost. Dobrovolnický program Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením zaštiťuje nezisková organizace Maltézská pomoc, o. p. s., která dobrovolníky přijímá, zaškoluje a koordinuje jejich činnost.

Za hudebního doprovodu paní Jarmily Kamlarové byly dobrovolníkům předány ocenění za 50 a 100 odvedených hodin dobrovolnické služby. Oceněni byli: za 100 hodin paní Dobroslava Krejčí, dobrovolnice, která rozdává radost se svou kytarou již od roku 2012. V roce 2014 za svou krásnou práci získala ocenění Dobrá duše. Paní Slávka dostala od obyvatel Domova ručně vyrobené blahopřání ke svým narozeninám, které připadly právě na tento významný den.

Druhou dobrovolnicí se 100 hodinovou celoroční prací pro seniory byla paní Pavlína Doskočilová. Také tato dobrovolnice zde působí již od roku 2012, v roce 2013 získala prestižní cenu Křesadlo, byla vyhodnocena jako nejlepší dobrovolnice Olomouckého kraje. Paní Pavlína se aktivně zapojuje do dobrovolnického programu téměř s celou svojí rodinou, pro uživatele služeb Domova organizuje krom jiného pravidelné mše svaté a návštěvy duchovního na pokojích klientů.

Ocenění za 50 hodin dobrovolnické služby získal pan Jiří Doskočil a jeho syn Jiří Doskočil ml. Jiřík ještě nedovršil zákonem požadovanou hranici 15ti let pro vstup do programu, pracuje svědomitě pod dohledem zkušených dobrovolníků, svých rodičů. Také on dostal v roce 2014 za svou činnost ocenění Cena „Ď“ Olomouckého kraje.

Na 50 hodin prožili se seniory domova důchodců v Šumperku ještě sl. Hana Stryková a sl. Kristýna Balcárková.

Drobný dárek, pohoštění a zejména poděkování patřilo všem dobrovolníkům bez ohledu na počet hodin strávených s potřebnými. V současné době máme v programu 21 aktivních dobrovolníků na obou sociálních službách – Domov pro seniory (DpS) a Domov se zvláštním režimem (DZR). Celkový počet dobrovolnických hodin od ledna do října 2015 činil 715,5 a počet klientů odhadem – 40 v DpS a 15 v DZR.

Atmosféra koncertu byla mile uvolněná, téměř rodinná. Paní Kamlarová příhodně uzpůsobila svůj široký repertoár věkové skladbě i náladě přítomných, písně zněly od tradičních lidových po modernější, došlo i na tancování a veselí v sále. Odpolední dvě hodinky uvedla ředitelka Domova, Ing. Anna Podhrázská, pořadem provázela Jana Lepková, aktivizační pracovnice.

Závěrem jsme si vzájemně popřáli i nadále příjemnou a tvůrčí spolupráci a pokoj v duši nejen v přicházejícím adventním čase.

 

Aneta Svozilová, vedoucí dobrovolnického centra Maltézské pomoci v Šumperku