Jak se již pomalu stává tradicí, i letos jsme den před svátkem sv. Mikuláše navštívili pacienty na oddělení LDN (v Centru klinické gerontologie) Nemocnice T. Bati ve Zlíně. V sobotu 5. 12. 2015 se tak 7 dobrovolníků z Maltézské pomoci společně s mládeží ze Zlínské farnosti převleklo za Mikuláše i anděly a vydali se potěšit babičky a dědečky ležící v nemocnici.

Celkem jsme obešli asi 130 seniorů. Podarovali jsme je nejenom vlídným slovem a úsměvem, ale i perníčky a přáníčky do nového roku. Perníčky nám pomohli upéct a zabalit farníci z farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, přáníčka namalovaly děti ze základní školy ve Zlíně – Malenovicích. S realizací mikulášské návštěvy v nemocnici a s přípravou textů o Mikuláši a adventu, které jsme taktéž rozdávali, nám pomohla nemocniční kaplanka Eva Pastrňáková.

Nejvíce dojati byli z naší návštěvy právě ti, kteří jsou v nemocnici opuštěni a nemají nikoho, kdo by je z rodiny navštívil. S některými jsme si zazpívali již vánoční koledy nebo měli možnost si poslechnout hru na flétnu či zpívané adventní a vánoční písně.

Velké poděkování patří dobrovolníkům, kteří obcházeli nemocné, ale i všem farníkům, mládeži a dětem za pomoc s chystáním přáníček a perníčků.

 

Monika Matějíčková