V Olomouckém centru Maltézské pomoci se v rámci Týdne pro pěstounství uskutečnil v pondělí 6.9.2021 den otevřených dveří. Pracovnice služeb pro rodiny přivítaly návštěvníky z řad široké veřejnosti i odborníků z oboru. Příznivcům se dostaly informace o poskytovaných sociálních službách, dobrovolnické pomoci a především pak pěstounské péči a službě Doprovázení pěstounských rodin, skrze kterou pomáhají pracovnice pěstounským rodinám již osmým rokem. Návštěvníci také hojně využívali možnost nahlédnutí  do prostor našeho působiště. Pro všechny příchozí bylo připraveno malé pohoštění včetně informačních letáčků našich služeb.

Po 16. hodině proběhla také beseda na téma Pěstounská péče očima děti aneb moji rodiče pěstouni. Povídání  o svých zkušenostech, přínosech i výzvách života s pěstounskými sourozenci si pro posluchače připravila Mgr. Marie Potočiarová. Její praktickou zkušenost dokresloval a doplňoval odbornými poznatky psychologie pan Mgr. Ondřej Toth. Pro všechny účastníky besedy se jednalo o intenzivní, příjemný i obohacující zážitek, který jim v mnoha ohledech otevřel nové obzory a zanechal v nich řadu podnětů pro další rozvažování. V průběhu besedy byl pro děti připravený doprovodný program. Srdečně děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další ročník.

autor: Veronika Marešová