Celkem osm ocenění Křesadlo bylo předáno ve středu 18. prosince 2019 v Arcibiskupském paláci v Olomouci celkem osmi dobrovolníkům. Jak zní motto akce, jedná se o „cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“. V různých kategoriích převzali ocenění lidé, kteří svojí činností nezištně pomáhají druhým. V Olomouckém kraji realizuje již devátým rokem ocenění pro dobrovolníky Maltézská pomoc, o. p. s. Hlavním partnerem oceňování dobrovolníků je Olomoucký kraj.

Markéta Fojtů

Markéta Fojtů je dobrovolnicí Maltézské pomoci. Během svého sedmiletého působení v domově seniorů, navštěvovala organizaci a trávila čas celkově s pěti klienty. Markéta je empatická, dokáže se vcítit do potřeb klienta a najít vhodné téma k povídání, kterým by ho zaujala a potěšila. I přesto, že je matkou tří dětí a pomáhá svým starým rodičům, stále nachází čas pro dobrovolnickou činnost.

Hana Tomaštíková

Hana Tomaštíková je zakládajícím členem nadace Malý Noe. Již dvanáct let se stará o sociálně a zdravotně znevýhodněné děti. S lékaři konzultuje a vyhledává dostupné možnosti pomoci, vyřizuje žádosti o příspěvky či organizuje nadační akce. Sama děti navštěvuje a svým srdcem s nimi sdílí jejich osud. Svou práci dělá jen díky svému nadšení a touze pomáhat, po celou tu dobu, zdarma.

Jiří Urbášek

Jiří Urbášek je předsedou spolku Gaudolino, který se zaměřuje na aktivní využití volného času dětí a mládeže. Ve spolku působí 15 let a letní tábory organizuje již 25 let v kuse. Aktivně se podílí na činnostech spolku, jako dobrovolník popularizuje historické události, podporuje místní tradice a kulturu. Spočítat počet odpracovaných hodin je v jeho širokém záběrů aktivit v podstatě nemožné.

Dana Calábková

Dana Calábková je dobrovolnicí v organizaci Člověk v tísni a ve Vlastivědné knihovně v Olomouci. Už čtvrtým rokem doučuje děti ze sociálně vyloučených rodin. Podílí se na promítání dokumentárních filmů festivalu Jeden svět, a také organizuje bezplatný klub programování CoderDojo (čti koder dodžo), ve kterém zajišťuje každé pondělí program pro zhruba 25 dětí. 

Marcela Vystrčilová

Marcela Vystrčilová je dlouholetou dobrovolnicí Sboru dobrovolných hasičů a spolku HATASPO. Mladé hasiče trénuje už přes 31 let. V rámci své činnosti pomáhala jako kulturní referentka či organizátorka soutěží, shání materiál a sponzory. Během sezóny zajišťuje až tři tréninky týdně a realizuje nejrůznější volnočasové aktivity. Práci s dětmi provádí s velkým nasazením a zodpovědností. 

Veronika Hypšová

Veronika Hypšová je dobrovolnicí Arcidiecézní Charity Olomouc. Už druhým rokem ve svém volném čase vede workshopy na školách, vytváří metodiky, šíří osvětu o možnostech pomoci potřebným. Je autorkou deskové hry o Haiti, při které děti plní znalostní i pohybové úkoly a uvědomují si, co je potřebné k životu. Její práce je důležitá. Probouzí totiž v lidech zájem o druhé a představuje přesah, pro lepší svět. 

Zuzana Kostrhonová

Zuzana Kostrhonová je dobrovolnice Maltézské pomoci. Již třetím rokem dochází do Hospice na Svatém Kopečku. Svou dobrovolnickou službu doplňuje činnost personálu a činí tak péči o klienta úplnou. Ke každému klientovi přistupuje pokorně, tiše a pozitivně laděná. Svým klientům přináší zpěv, povídání, pohlazení, či prosté ztišení.

Martin Škurek

Martin Škurek je již devátým rokem dobrovolníkem Charity. Do denního stacionáře Okýnko, které je určeno lidem s mentálním a kombinovaným postižením, dochází jednou týdně. Pomáhá s aktivizačními programy, vede besedy, připravuje výlety, divadla a s pomocí své právní odbornosti poskytuje klientům poradenství. Svým příkladem dokazuje, že i lidé s těžkým postižením si mohou plnit své sny a mohou zvládnou mnohdy více než lidé zdraví. 

Cena GOAL

V letošním roce byla též předána i cena GOAL, která se uděluje jednou za čtyři roky. Náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Šoltys předal během slavnostního večera třem dobrovolníkům toto ocenění, jako poděkování za jejich nezištnou činnost. Tito tři dobrovolníci budou mít možnost navštívit na týden USA, konkrétně stát Kentucky, partnerský region GRADD, s možností poznávat tamní neziskové aktivity.

Cenu GOAL v letošním roce obdrželi: Jiří Urbášek, Markéta Fojtů s Marcela Vystrčilová.

Ocenění a kategorie

Hana Tomaštíková – zdravotní oblast

Jiří Urbášek – spolková činnost

Markéta Fojtů – sociální oblast

Dana Calábková – děti, mládež a volnočasové aktivity

Marcela Vystrčilová – dobrovolní hasiči

Veronika Hypšová – rozvojové a humanitární aktivity

Zuzana Kostrhonová – sociální služby

Martin Škurek – sociální činnost

Autor: Karel Čapka

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.