V Olomouci proběhl 14. 11. 2015 vzdělávací kurz pro dobrovolníky moravských center Maltézské pomoci. Kurz byl určen novým dobrovolníkům Maltézské pomoci zapojených do programů Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením a Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a zdravotně postižených.

Účastníky kurzu byli nejen dobrovolníci z olomouckého Centra, ale i Přerova a Uherského Hradiště v netradičním uspořádání během jednoho dne.

Kurz byl rozdělen do přednášek, kterých se  ujal ThLic. Michal Umlauf, Mgr. Eliška Černá, Ph.D., a Mgr. et PhDr. Ivan Ryšavý, Ph.D. Dobrovolníci měli možnost nejen se teoreticky dozvědět, jak přistupovat ke klientům, ale také si prakticky vyzkoušet, jaké to je být nevidomý či upoutaný na invalidní vozík.

 

(EvK)