Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové,

dovoluji si Vás pozvat na konferenci věnovanou tématu dobrovolnictví jako podpora v osamocenosti v Olomouckém kraji.
Konference se bude konat dne 15. října 2019 v Kongresovém sále Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, v čase od 9:00 do 15:00 hod. Cílem konference je poukázat na důležitý potenciál dobrovolnické služby vzhledem k zajištění sociální a psychické podpory osamocených osob a uživatel sociálních služeb ohrožených osaměním.

Konference je určena zástupcům vysílajících a přijímajících organizací v oblasti dobrovolnické služby, zájemcům z řad NNO a poskytovatelů sociálních služeb. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Olomouckého kraje pan Ladislav Okleštěk.

Konference je bezplatná, občerstvení je zajištěno. Prosíme o případnou rezervaci tohoto termínu ve Vašich diářích a sdělení zájmu se konference zúčastnit na webové adrese zde, a to do 8. 10. 2019. Případné další dotazy směřujte na e-mail: [email protected]. Kapacita kongresového sálu je omezená, Vaše účast bude následně potvrzena.

 

Na setkání se těší

Mgr. Irena Sonntagová
vedoucí odboru

 


 

Program

Moderátor ThLic. Michal Umlauf, Maltézská pomoc, o. p. s.

9:00 – 9:30 Registrace účastníků

9:30 – 9:45 Zahájení a úvodní slovo Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje

9:45 – 10:45 Vztahy, osamělost a kvalita života z pohledu psychologie
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D., odborný asistent CMTF UP Olomouc, FSS a FF MU v Brně, certifikovaný kouč a trenér, na řešení orientovaný  terapeut, supervizor a lektor

10:45 – 11:00 Přestávka na kávu

11:00 – 12:00 Osamocenost a osamění jako sociologický fenomén Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D., odborná asistentka CMTF UP Olomouc

12:00 – 13:00 Přestávka na oběd

13:00 – 13:15 Vyhlášení devátého ročníku ocenění dobrovolníků Křesadlo v Olomouckém kraji 2019 a cena GOAL za rok 2019, ThLic. Michal Umlauf, Maltézská pomoc, o. p. s.

13:15 – 14:45 Představení vybraných dobrovolnických projektů Olomouckého kraje

13:15 – 13:30 Mgr. Lenka Chlupová, koordinátorka dobrovolníků,
Středomoravská nemocniční a. s. – Nemocnice Prostějov

13:30 – 13:45 Mgr. et Mgr. Petra Šperlíková, vedoucí poradny, Bc. Lucie
Bradnová, Dis., případová manažerka Bílý kruh bezpečí, z. s.

13:45 – 14:00 Mgr. Jakub Svoboda, komunitní pracovník, Zahrada 2000 z. s.

14:00 – 14:15 Mgr. Otto Broch, kaplan Vazební věznice Olomouc a supervizor programu Dopisování s vězni, Maltézská pomoc, o. p. s.

14:15 – 14:30 Mgr. Pavla Kučerová, manažerka kvality, Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. – Domov pro seniory

14:45 – 15:00 Shrnutí a zakončení konference