V jesenickém Centru sociálních služeb (CSS) byli 13. února oceněni někteří z našich dobrovoníků, a to Milena, Slávek a Martin a Jurajovi. Poslední jmenovaný se však oslavy zúčastnit bohužel z vážných důvodů nemohl. Dárky jsou tedy pro něj připraveny u pracovníků CSS Jeseník.


Celá akce se konala v rámci oslavy jubileí klientů CSS. Přejeme jim jménem všech našich dobrovolníků hodně zdraví a štěstí do dalších let dobrovolnické služby.
Děkujeme a přejeme vše dobré i paní starostce Blišťanové, která na oslavu zavítala.

Autorka: Petra Lednická

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.