V Jeseníku byli ocenění dobrovolníci Maltézské pomoci.