Ceny Křesadlo v Jihomoravském kraji pro rok 2019 jsou předány. Široké úsměvy, neskrývaná radost i dlouhý potlesk pro všechny nominované! Taková byla atmosféra tohoto kouzelného večera.

Slavnostní vyhlášení výsledků 3. ročníku ceny Křesadlo za Jihomoravský kraj se uskutečnilo ve středu 4. prosince 2019 v 17:30 v Divadle na Orlí. Vítězové vzešli z 5 kategorií na základě rozhodnutí poroty.

V samostatné kategorii Divoká karta držitele vybrala široká veřejnost. Na ocenění bylo v roce 2019 nominováno 35 dobrovolníků a celkově bylo letos rozdáno 6 Křesadel.
O kulturní část večera se zasloužili umělci a soubory spolupracující s Divadlem BARKA, otevřeným kulturním prostorem Ligy vozíčkářů.

V jednotlivých kategoriích zvítězili a symbolickou cenu křesadlo obdrželi:
1. kategorie Sociální služby a zdravotnictví: Zbyněk Češka oceněný za své aktivity Ligu vozíčkářů, Kateřina Jelínková, za vydání brožurky, která má pomoci maminkám po ztrátě miminka

2. kategorie Vzdělávací a volnočasové aktivity: Pištěláková za svoji pomoc s organizací Akademie třetího věku

3. kategorie Environmentální aktivity: Hana Matějková za výsadbu stromových kaplí 

4. kategorie Dobrovolnictví v kultuře a umění: Aleš Hlávka za výtvarné aktivity pro osoby s mentálním postižením

5. kategorie Komunitní dobrovolnictví: Vladimír Válka za 25 letou činnost pro Českou unii neslyšících

6. kategorie Lidská práva: nikdo nebyl nominován

7. kategorie Humanitární a rozvojová pomoc: nikdo nebyl nominován

Cenu veřejnosti získala Kateřina Jelínková.

Nositelem ceny Křesadlo je organizace HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. V Jihomoravském kraji Křesadlo organizuje Maltézská pomoc, o. p. s., za podpory Jihomoravského kraje a města Brna.

Autor: Nikola Vodvárková

Přispějte, prosíme, na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.