V sobotu 22. 9. 2018 se tým osobních asistentů Maltézské pomoci z centra Olomouc účastnil kurzu s názvem: Využití prvků kinestetiky v sociální péči.


Výše zmíněné téma bylo zvoleno proto, že se osobní asistenti během své práce setkávají zpravidla i s klienty v různé míře nesoběstačnými. Kinestetika nás učí, že je důležité, aby si klient tento pohyb uvědomoval, věděl, co se po něm chce. Nad pohybem má tak kontrolu jak osobní asistent, tak samotný klient (Friedlová, s. 99). Osobní asistence Maltézské pomoci
podporuje klienty, aby byli co nejvíce soběstační a aktivní. Koncept kinestetiky je jednou z metod, jak toho dosáhnout.
O úspěchu kurzu svědčí i hodnocení osobních asistentů. Se zájmem se účastnili cvičení, která pro ně lektorka nachystala. Asistenti se na kurzu učili se vnímat své tělo, jeho polohu a pohyb.


Zažili na vlastní kůži jaké to je neslyšet, mít nehybné končetiny a jiná tělesná omezení prostřednictvím kompenzačních pomůcek dodaných lektorem. Tato cvičení jim pomohla lépe pochopit, jak se jejich klienti mohou cítit. Nejlépe hodnocenou částí kurzu, byly samotné nácviky mobilizace klienta. Dozvěděli se jak zdokonalit manipulaci s klientem tak, aby šetřili svá záda, co nejméně se nadřeli a zároveň, aby pomocí pohybu klienta zaktivizovali. Asistenti si zkoušeli polohování, otáčení a přesuny na sobě navzájem i na svých koordinátorech. Koordinátoři osobní asistence si tak potvrdili, jak jsou jejich asistenti šikovní.


Celý tým OA se tak shodl na tom, že i letošní kurz byl velkým přínosem ve vzdělání asistentů a jistě tak přispěje ke zkvalitnění služeb Maltézské pomoci.

 

Autor: Kateřina Měsíčková

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.