Aby mohla nabízet kvalitní služby i nadále, je potřeba, aby byla dopředu nachystaná a měla připravený plán na řešení situací, které mohou nastat.