Preventivně vzdělávací pobyt pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením „Zrcadlem do fantazie“ se letos odehrával od 7. 8. do 13. 8. dostal doslova nový rozměr.
Od listopadu 2020 je pro klienty našich služeb (Sociálně aktivizační služba pro rodinu s dětmi a doprovázení pěstounských rodin) možnost využít metodu videotréninku interakcí (VTI). 
Pomoc rodinám v tíživé životní situaci, je hlavní náplní Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi spadající pod organizaci Maltézská […]