Rok 2021

  • 12.06.2021

    Maltézská pomoc zve na odborný workshop „Jak řídit a koordinovat dobrovolníky v sociálních službách“

    Odborný workshop „Jak řídit a koordinovat dobrovolníky v sociálních službách“ v rámci projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality II.“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015995. Termín konání: pátek 25. 6. 2021 Místo konání: Olomouc, budova RCO, Jeremenkova 40b, salonek ORION, 1. patro Workshop je určen novým nebo začínajícím koordinátorům dobrovolníků se zaměřením na základy […]
    Read all

Novinky dle let