Odborný workshop „Jak řídit a koordinovat dobrovolníky v sociálních službách“ v rámci projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality II.“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015995.

Termín konání: pátek 25. 6. 2021
Místo konání: Olomouc, budova RCO, Jeremenkova 40b, salonek ORION, 1. patro

Workshop je určen novým nebo začínajícím koordinátorům dobrovolníků se zaměřením na základy náplně práce a řízení dobrovolnických programů v sociálních službách.
Workshop je bezplatný. Je nezbytné dodržovat aktuální ochranná opatření proti pandemii Covid19: používat respirátor a u prezence se prokázat dokladem o absolvování testu, prodělaném onemocnění či očkování (pozn. může dojít ke změně).

Prosíme o sdělení zájmu účastnit se workshopu a to na e-mailové adrese [email protected], nebo na tel. čísle: 731 619 695 a to do 21. 6. 2021.
Kapacita je omezena na 15 osob. Vaše účast bude následně potvrzena. Případné dotazy směřujte na výše uvedené kontakty.

Program workshopu:

  • 9:00 – 9:30 Registrace účastníků
  • 9:30 – 9:45 Zahájení a úvodní slovo ThLic. Michal Umlauf, vedoucí center Maltézské pomoci v Olomouckém kraji
  • 9:45 – 10:15 Úvod do problematiky dobrovolnictví v soc. službách; představení zákona o dobrovolnické službě
  • 10:20 – 10:50 Náplň práce koordinátora dobrovolníků; propojení sociální práce a dobrovolnické služby Mgr. Michaela Krejčí, sociální pracovnice a koordinátorka dobrovolníků
  • 11:00 – 11:30 Nastavení příznivého prostředí pro výkon a rozvoj aktivit – vysílající a přijímající organizace/dobrovolník/klient; vzdělávání, supervize Mgr. Lucie Švábová, sociální pracovnice a koordinátorka dobrovolníků
  • 11:30 – 12:15 Řešení nestandardních situací při práci se zájemcem o dobrovolnictví a dobrovolníkem (práce ve skupinách)
  • 12:15 – 12:45 Občerstvení
  • 12:45 – 13:10 Úvod do problematiky dobrovolnické služby v pěstounských rodinách a v rodinách, ve kterých je vývoj dítěte ohrožen Mgr. Jana Jeklová a Mgr. Miroslava Francová, sociální pracovnice a koordinátorky dobrovolníků
  • 13:10 – 13:35 – Řešení rizikových a nestandardních situací při práci dobrovolníka v rodinách s dětmi (práce ve skupinách)
  • 13:35 – 14:00 Shrnutí a závěr

Autor: Lucie Švábová