V prostorách olomouckého centra Maltézské pomoci se v úterý 8. června setkali pracovníci věnující se náhradní rodinné péči v rámci organizací doprovázejících pěstounské rodiny a OSPOD. Došlo tak k navázání na předchozí každoroční tradici sdílení dobré praxe, která v Olomouci přispívá ke zkvalitnění péče o pěstounské rodiny.

Kromě vítané možnosti osobního setkání, možnosti sdílení zkušeností a odborné praxe byl obsahem setkání i workshop zaměřený na práci s rodinami s pomocí konceptu Kids´Skills pod vedením Leoše Zatlouklala. Děkujeme všem zúčastněným za přátelské setkání a věříme, že přineslo příjemné profesní obohacení. 

Autor: Jaroslava Stoklasová