Přichází milostivé léto pro fyzické osoby, které mají dluh vůči státu vymáhaný soudním exekutorem. Mají možnost splnit svůj dluh finančně výrazně méně nákladným způsobem.
Organizace Maltézská pomoc se v Žatci zabývá osobní asistencí, její nejčastější klientelou jsou senioři a o jednom je dnešní příběh.