Maltézská pomoc přijímá do své sociální služby osobní asistence i klienty s poruchou autistického spektra. Například v Jeseníku se staráme o dva bratry.