Rok 2022

 • 12.08.2021

  Hoax nebo pravda? Senioři v tom nemají jasno. V lepší orientaci jim pomohu dobrovolníci a sociální pracovníci

  Průzkum důvěryhodnosti médií – AMI Digital Index 2021 ukázal, že senioři (60+) tradičním médiím příliš nedůvěřují. Oproti zbytku české populace ale vykazují vyšší míru důvěry k dezinformačním webům a zprávám, které přichází e-mailem. Přesto podle nich o koronaviru nejlépe informovala Česká televize, spontánně ji zmínila čtvrtina dotázaných. Nejčastěji informace čerpají z televizního a internetového zpravodajství. Každý desátý senior čte denně informace o kovidu, které přišly e-mailem. Nejvíce důvěřují informacím od svých blízkých, více než […]
  Read all
 • 05.05.2021

  Dobrovolnice pomáhá nevidomé seniorce překonávat samotu

  Životní situace nejsou vždy příznivé a v pokročilém věku je běžné, že člověk zůstává sám, nejbližší rodina či přátelé nemusí být již na tomto světě a zbytek rodiny žije jinde. Právě takto osamoceným seniorům nabízí alternativu Maltézská pomoc, která vysílá k opuštěným lidem dobrovolníky, jež zpestřují prožívání všedních dní. Jednou naší klientkou se stala i paní Jana, ke které jsme vyslali […]
  Read all

Novinky dle let