Ve společnosti žije mnoho osob, které nezištně a neviditelně pomáhají druhým, proto je chceme vyzvednout a ocenit Křesadlem.