Rok 2021

  • 18.06.2021

    Doporučujeme knihu: Reminiscence

    Vzpomínání je součástí zdravého stárnutí. Podle Hany Janečkové a Marie Vackové, autorek knihy „Reminiscence“, se lidé díky vzpomínkám vyrovnávají s prožitými křivdami, přehodnocují špatná rozhodnutí a směřují k životní moudrosti.
    Read all

Novinky dle let