Rok 2021

  • 01.02.2021

    Slovo ředitele: Rok 2020 zcela změnil chod Maltézské pomoci

    Díky virové nákaze COVID-19 se v roce 2020 zcela změnil běžný chod Maltézské pomoci. Veškerá činnost byla zaměřena na zachování pomoci našim klientům. To znamenalo zavedení mimořádných hygienických opatření, omezení vzájemného setkávání na minimum a zavedení práce z domova všude tam, kde to bylo možné. Zde se plně projevila výhodnost přechodu na vzdálená úložiště dat umožňující práci na […]
    Read all

Novinky dle let