Maltézská pomoc, o. p. s ve spolupráci s Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu Maltézských rytířů a pod záštitou olomouckého arcibiskupa mons. Jana Graubnera pořádá tradiční Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě. Akce se uskuteční v pátek 4. července v rámci Dnů lidí dobré vůle v předvečer státního svátku Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Pro účastníky setkání je zajištěný pestrý program, který vyvrcholí Večerem lidí dobré vůle. Odpoledne proběhne přátelské setkání se zajímavými osobnostmi.