http://video.aktualne.cz/dvtv/adoptuj-si-sveho-seniora-vyzyva-aktivistka/r~91e2a668c34b11e49f60002590604f2e/

Naše kolegyně Dita Rudolfová, koordinátorka projektu Adopce seniorů, byla pozvána paní Danielou Drtinovou do DVTV k rozhovoru na téma osamocených seniorů a dobrovolnického programu v Maltézské pomoci.

Paní Rudolfová odpověděla na mnoho dotazů paní moderátorky, m.j. mluvila o svých osobních zkušenostech z počátků projektu Adopce seniorů, mnohdy pro ní samotnou velmi překvapivých, co se týče jejich izolace a také o ochotě mnohých lidí vstoupit jako dobrovolnice a dobrovolníci do života těmto osamoceným lidem, neponechat je na okraji společnosti.

Naše kolegyně také podotkla, že dle ní projevují média mizivý zájem o propagaci témat týkající se stáří a seniorů.

Věříme, že i tento rozhovor pozitivně ovlivní názor společnosti ohledně tématu ne-atraktivnosti témat týkajících se seniorů a celkového přístupu k seniorům a taktéž nutností zabývat se jejich izolací, která v civilizované společnosti nemůže být akceptována a pojímána pouze jako úkol rodiny či samotného seniora.

Kolegyni Ditě děkujeme za skvělou prezentaci naší organizace.

 

Katarína Hegyesy