Po několika měsících nepřítomnosti kvůli nemocnosti dětí se dobrovolníci Maltézské pomoci vrátili do Dětského centra Ostrůvek v Ostravě, kde pro tamní děti připravili zábavné a rozvojové hry a společné opékání špekáčků. Akce se konala ve středu 19. dubna 2023 a zúčastnilo se jí šest dětí a pět dobrovolníků.

Dobrovolníci Maltézské pomoci pravidelně navštěvují Dětské centrum Ostrůvek, které je zařízením pro děti do 6 let, které byly odebrány z rodiny nebo se ocitly v tíživé životní situaci. Cílem jejich návštěv je nabídnout dětem pozitivní vzory, podporu a zážitky, které jim pomohou v jejich dalším rozvoji a sociální integraci.

Herní odpoledne spojené s jarním opékáním bylo zaměřeno na pohyb, koncentraci, představivost i práci s emocemi. Děti společně s dobrovolníky pořádali tzv. zvířecí závody, budili spícího medvěda, nebo se učili ukazovací písničku a povídali si o prožívání velikonočních svátků a tradic. Poté si děti vychutnaly opečené špekáčky, které jim připravily pracovnice zařízení. Akce byla také příležitostí k rozloučení se se dvěma chlapci (Míšou a Štefánkem), kteří přestupují do Dětského domova Šance v Olomouci.

Dobrovolníci i děti si akci velmi užili a projevili si vzájemnou vděčnost a náklonnost. Dobrovolníci Maltézské pomoci plánují pokračovat v návštěvách Dětského centra Ostrůvek a přinášet dětem radost a naději.

Autor: Jana Jeklová

Dobrovolnické projekty Maltézské pomoci finančně podporuje město Olomouc.

olomouc logo