V pondělí 14. listopadu jsme se zúčastnili akce Open-er 67, kterou pořádalo Dobrovolnické centrum 67 v Brně. V rámci akce probíhaly koncerty, fotokoutek, tombola a také už tradiční Jarmark neziskovek, ve kterém jsme dostali možnost prezentovat náš dobrovolnický program ,,Adopce osamělých seniorů“.

Autor: Karel Čapka