Letos, stejně jako v minulém roce, se naše centra v Otrokovicích a Uherském Hradišti zapojila do festivalu demokracie a občanské společnosti pod názvem Zlínské jaro, který se uskutečnil 8. – 11. května 2013.

Základní ideou Zlínského jara je rozvoj občanské společnosti a podpora dobrovolnictví. Festival je impulsem k občanské angažovanosti, iniciuje aktivity vedoucí k oživení celospolečenské diskuze a k formulaci hodnot udržitelných pro budoucnost. Třetí ročník festivalu byl věnován osobnosti Václava Havla, interpretacím svobody a zviditelnění nevládních neziskových organizací (převzato z http://www.zlinskejaro.cz/).

Centrum Maltézské pomoci v Otrokovicích a Uherském Hradišti se prezentovalo na výstavě „Normální je pomáhat“, která započala 9. května a potrvá až do 20. května 2012 ve foyer Městského divadla ve Zlíně. Do výstavy, sloužící ke zviditelnění dobrovolnictví jako základního kamene občanské společnosti, se zapojilo až 24 nevládních neziskových organizací Zlínského kraje. Maltézská pomoc byla jednou z nich.

Další možností bylo v pátek 10. května navštívit stánek prezentující činnost Maltézské pomoci na náměstí Míru ve Zlíně, kde si zájemci mohli odnést kromě propagačních materiálů citát nebo zakoupit výrobek. Jarmarku neziskových organizací se zúčastnilo téměř 20 organizací. Výrobky věnovali senioři a osoby se zdrav. postižením scházející se k dopolednímu programu v Domovince v Domě s pečovatelskou službou v Otrokovicích. Od začátku roku 2013 si pro ně připravují naši dobrovolníci program, v rámci kterého občas vyrábí praktické dárky nebo dekorace.

Děkuji občanskému sdružení „Komunitní křižovatka“ za možnost zapojení naší organizace do Zlínského jara i letos.

Děkuji též našim dobrovolníkům z Otrokovic (Lence, Ondrovi, Klárce a Veronice), kteří nabídli svůj čas a vystřídali se při prezentaci organizace ve stánku na náměstí.

 

Monika Matějíčková