Kontaktní den: úterý 16:00 – 17:00 hod.

Jitka Bílková

Jitka Bílková

Koordinátorka dobrovolníků

E-mail: prerov@maltezskapomoc.cz 

Tel:  736 620 891

ThLic. Michal Umlauf

ThLic. Michal Umlauf

Vedoucí Centra

E-mail: michal.umlauf@maltezskapomoc.cz 

Tel:  736 620 804

Adresa:

Maltézská pomoc, o.p.s.

Centrum Přerov

Palackého 2833/17a,

750 02 Přerov 2