Pobočka Přerov

Centrum Sonus
Palackého 2833/17a
750 02 Přerov 2

Kontaktní den: úterý 16:00 – 17:00 hod.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Doprovázení pěstounských rodin

Vedoucí služby Mgr. Jana Jeklová

E-mail: jana.jeklova@maltezskapomoc.cz

Tel:  731 626 113

Sociální pracovnice

Mgr. Miroslava Francová

E-mail: miroslava.francova@maltezskapomoc.cz 

Tel: 730 587 271 

Koordinátorka dobrovolníků

Jitka Bílková

E-mail: prerov@maltezskapomoc.cz 

Tel:  736 620 891

Vedoucí centra

ThLic. Michal Umauf

E-mail: michal.umlauf@maltezskapomoc.cz 

Tel:  736 620 804