Centrum Přerov

Centrum Sonus
Palackého 2833/17a
750 02 Přerov 2

Kontaktní den: úterý 16:00 – 17:00 hod.

Vedoucí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Doprovázení pěstounských rodin


Mgr. Jana Jeklová
jana.jeklova@maltezskapomoc.cz
731 626 113

Sociální pracovnice

Mgr. Miroslava Francová
miroslava.francova@maltezskapomoc.cz 
730 587 271 

Koordinátorka dobrovolníků

Jitka Bílková

prerov@maltezskapomoc.cz
736 620 891

Vedoucí centra

ThLic. Michal Umauf, Ph.D.

michal.umlauf@maltezskapomoc.cz
736 620 804