V sobotu 10. listopadu jsme společně s našimi dobrovolníky navštívili prostory Strahovského kláštera. Jako vždy nás provázel otec Filip, který poutavě vyprávěl nejen o současnosti kláštera, ale i o jeho historii a významných osobnostech s ním spojených. Prohlédli jsme si všechny sály knihovny, kostel a některé další prostory kláštera, jako například letní a zimní refektář. Na jaro bychom rádi naplánovali návštěvu zahrad a Strahovské obrazárny.

 

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.

Autor: Dita Rudolfová