V Uherském Hradišti jsme navštívili střední školy a šířili informace o dobrovolnictví.

Strahovský klášter otevřel své brány dobrovolníkům Maltézské pomoci.